Cơ thể của lối tắt

Terso Computer Desk 1200 > Bàn làm việc

Terso Computer Desk 1200 > Bàn làm việc

Sản phẩm thông tin nhanh và mua-in

Terso Computer Desk 1200
Giá 3,900,000 (VND)
Vận chuyển thanh toán Người đặt hàng đặt hàng thanh toán

Việc thiếu các cổ phiếu hàng hóa không thể được mua.

sự review 0 Mong muốn 2
 • 사용후기가 없습니다.

  Chất liệu: LPM, ABS Edge, Steel

  Màu sắc: Wood-WW, WN, OK, DG Frame-DG

  Kích thước: W1200×D750×H750
 • 배송/교환정보

  Thông tin vận chuyển

  Nh?p c?a b?n h??ng d?n v?n chuy?n.

  Đổi/trả

  Trao đ?i/tr? l?i h??ng d?n đ?u vao.
 • Yêu cầu sản phẩm.

 • Sản phẩm liên quan

  Không có sản phẩm liên quan.

ARIZE OFFICE Thông tin

COMPANY INFO
Họ và tên doanh nghiệp WAPS Vietnam Co.
Địa chỉ 161 Dien Bien Phu, W. 15, Binh Thanh, HCMC
Điện thoại +84(0)28 3512 2785

Copyright © 2018 WAPS Vietnam Co.. All Rights Reserved.
CUSTOMER CENTER
TEL +84(0)28 3512 2785
BANK ACCOUNT

농협 000-000-000-000

예금주 (주)웹스

KAKAO TALK

빠른 답변은

카카오톡 플러스친구

‘@온클라우드’를

이용해주세요!

Quay lại đầu trang