Cơ thể của lối tắt

ARIZE OFFICE

Kệ sách >  

Sản phẩm thông tin nhanh và mua-in

Terso Cabinet 840
4,400,000 VND 3,300,000 VND  (25%)

Model 
Thời gian giao hàng  3 ~ 7 ngày
Phí giao hàng  Miễn phí giao hàng nội thành Hồ Chí Minh

Lựa chọn tùy chọn

sự review 0 Mong muốn 2
PHOTO REVIEW
 • 사용후기가 없습니다.

  2b3b93005f03d13bdeaf2f87e4bf721d_1597916790_7201_1597981416.jpg   

  Terso 840 도어 캐비닛 
   
  우드 도어가 달려 있는 2단 캐비닛입니다.
  책이나 소품을 안전하게 수납할 수 있고, 튀어 나온 사이드 패널 귀퉁이가
  윗부분에 올려 놓은 장식품이 옆으로 떨어지지 않게 지지해줍니다.
  손잡이가 없는 터치형 개폐방식이고 깔끔한 외관으로 어느 사무실에나 잘 어울립니다.


  79d298c5d85b5d3d804bb5769614dba9_1597981863_5672.jpg  79d298c5d85b5d3d804bb5769614dba9_1597981159_5239_1597981416.jpg


  01 엠보 가공 MDF 


  MDF를 사용하였으며 25mm 두께감으로 견고하며 안정적입니다.
  또한 엠보싱 가공이 추가된 원목무늬로 자연스럽고 편한 느낌을 줍니다.

   

  2b3b93005f03d13bdeaf2f87e4bf721d_1597917049_5359_1597981416.jpg


  02 원터치 오픈 도어


  손잡이를 없애 외관이 깔끔하고 상단 모서리를 누르면 도어가 열립니다.

  2b3b93005f03d13bdeaf2f87e4bf721d_1597917104_3237_1597981416.jpg

  03 완성도 높은 마무리


  가장자리를 ABS 엣지 밴드로 마무리하여 완성도를 높이고 심미적인 효과도 높였으며
  모서리를 둥글게 처리하여 안전하고 고급스러운 느낌을 줍니다.

   

  2b3b93005f03d13bdeaf2f87e4bf721d_1597925129_0275_1597981416.jpg


  04 글라이더


  책상 다릿발에 글라이더가 있어 바닥이 고르지 않은 곳에 설치할 때 수평 조절이 가능합니다. 


   


  Color

  79d298c5d85b5d3d804bb5769614dba9_1597981876_9272.jpg
  Size & Material  79d298c5d85b5d3d804bb5769614dba9_1597981887_4752.jpg

  제품관리 TIP

  일상적인 먼지는 마른걸레로 제거하시고 생활 속 오염은 물걸레로 닦아낸 뒤 즉시 마른 수건으로 닦아주세요.
  오염이 심한 경우에는 헝겊에 묽게 탄 중성세제를 묻혀 닦아내고, 물기가 스며들지 않도록 마른 헝겊으로 닦아주면 제품 손상 없이 때만 닦입니다.   79d298c5d85b5d3d804bb5769614dba9_1597981208_2799_1597981416.jpg   
 • 배송/교환정보

  Thông tin vận chuyển

  Nh?p c?a b?n h??ng d?n v?n chuy?n.

  Đổi/trả

  Trao đ?i/tr? l?i h??ng d?n đ?u vao.
 • Yêu cầu sản phẩm.

 • Sản phẩm liên quan

  Không có sản phẩm liên quan.

ARIZE OFFICE Thông tin

COMPANY INFO
Công ty TNHH WAPS Việt Nam hoặc WAPS CO., LTD.
Giấy CNĐKDN số 3702473210
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số 606-81-70604
Do Chi cục thuế quận Suyeong, Hàn Quốc - Cấp ngày 29/09/2011
Đại diện pháp luật : Lee Jae Choon (Tổng Giám đốc)
Địa chỉ : 67-69 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại : (+84) 28 3512 2785

Copyright © 2018 Công ty TNHH WAPS Việt Nam hoặc WAPS CO., LTD.
CUSTOMER CENTER
TEL +84(0)28 3512 2785

METHOD OF PAYMENT

BANK ACCOUNT

농협 000-000-000-000

예금주 (주)웹스

KAKAO TALK

빠른 답변은

카카오톡 플러스친구

‘@온클라우드’를

이용해주세요!

Quay lại đầu trang